maximisation

Definition

Variationmaximization
noun
the process of making something as large as possible
Exampleprofit maximisation or maximisation of profit
Browse Definitions by Letter: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Max Pain(TM) maximise